1
2
3
4
5
باشگاه هما همزمان با افتتاح زمین چمن مصنوعی این باشگاه از حمید علیدوستی ستاره و مرد اخلاق این باشگاه ورزشی تجلیل کرد.