1
2
3
4
5
به همت باشگاه استقلال و با همکاری باشگاه پیشکسوتان بزرگداشت دومین سال درگذشت منصور پورحیدری، پیشکسوت ارزندۀ فوتبال ایران، برگزار شد.